Menu

Mieke Kamphuis – Praktijk voor verlies- en rouwbegeleiding

Mieke KamphuisVerliessituaties doen zich in diverse vormen in ieders leven voor. Verlies van iemand of iets wat ons lief is kan de bodem onder je voeten wegslaan. Voor sommigen is het te moeilijk of te zwaar om daar vanuit eigen kracht mee te leren leven. Mogelijk ook omdat er een traumatische ervaring aan gekoppeld is. Of voelt men zich bezwaard om steeds weer de directe omgeving met het verdriet te belasten. Met als gevolg dat men zich van binnen afsluit en/of zich steeds eenzamer of hopelozer voelt.

In de gesprekken met mij zul je de veiligheid mogen ervaren om onveilige gevoelens in de ogen te zien en zonder oordeel te onderzoeken. Mag je eerlijk je hart uitstorten en zul je daarbij altijd een luisterend oor vinden, waarbij jouw rouwproces het tempo bepaalt en de onderwerpen, die zich zullen aandienen. Centraal staat het terugvinden van jouw eigen innerlijke kracht, zodat je het proces op een goed moment zelf weer verder aankunt.

Ik maak daarbij gebruik van NLP, Transactionele Analyse, IEMT, Systemisch Werk, afscheidsrituelen, schrijfoefeningen, voetreflex- en/of Reikibehandelingen. Alles in overleg met jou gedurende het hele begeleidingsproces.

Mijn 3-jarige opleiding NLP/TA heb ik gevolgd bij Phoenix Opleidingen in Utrecht (geaccrediteerd bij de SPHBO). De opleiding voor Verlies- en Rouwbegeleider volgde ik aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, ook in Utrecht (geaccrediteerd bij de KTNO).

Voor meer informatie of afspraken kun je terecht op de website www.krachtuitrouw.nl, via e-mail mkamphuis@krachtuitrouw.nl of telefonisch 0655328545

Ik werk op maandag en dinsdag in het Gezondheidscentrum, andere afspraken in overleg. Je bent welkom!